Translate

Saturday, 20 August 2016

  AIBSNLPWA தமிழ் மாநிலச்சங்கம் 
            5 வது மாநில மாநாடு 

BEFORE AIBSNLPWA STARTED FUNCTIONING
 IN 2009…..
IN 2004, 50% DA WAS MERGED TO THE BENEFIT OF CENTRAL GOVT PENSIONERS. IN 2005, IDA CROSSED 50%. BUT THERE WAS NOBODY TO DEMND DA MERGER FOR BSNL RETIREES.
IN FEBRUARY 2008, DPE GRANTED DA MERGER IN CPSUs. THERE WAS NOBODY TO DEMND IDA MERGER FOR BSNL RETIREES.
IN MAY 2008, BSNL STAFF WAS GIVEN BENEFIT OF 50% IDA MERGER. THERE WAS NOBODY TO DEMND IDA MERGER FOR BSNL RETIREES.
IN APRIL 2009, EXECUTIVES IN BSNL GOT PAY REVISION. BENEFIT OF 50% IDA MERGER WAS TAKEN AWAY. IT COULD NOT BE RETAINED.
IN MAY 2009, AGREEMENT WAS REACHED FOR PAY REVISION OF NON-EXECUTIVES. THEN ALSO, BENEFIT OF DA MERGER WAS TAKEN BACK. IT COULD NOT BE RESISTED.
ON 20th AUGUST 2009 AIBSNLPWA WAS FORMED. IMMEDIATELY WE DEMANDED DA MERGER FOR BSNL RETIREES. WE DEMANDED THAT GOVERNMENT IS PAYING PENSION AND HENCE GOVERNMENT NEED NOT DEPEND UPON THE FINANCIAL CONDITION OF BSNL.
ON 12-6-2012, AGREEMENT WAS REACHED FOR GRANTING THE BENEFIT OF 78.2 TO SERVING STAFF. WITHOUT ANY AUTHORITY IT WAS STATED THAT BSNL PENSIONERS WILL ALSO GET IT. DEPARTMENT OF TELECOM ASKED TO DELETE THAT SENTENCE CONCERNING PENSIONERS. BSNL MANAGEMENT DELETED IT. THERE WAS NO BODY TO RESIST IT. RATHER, THIS ACTION WAS KEPT AS A SECRET TILL OUR LATE COMRADE CHHIDU SINGH DISCLOSED IT.
ON 10-6-2013, ORDER WAS ISSUED GRANTING BENEFIT OF 50% IDA MERGER TO SERVING STAFF. PENSIONERS WERE DENIED THE BENEFIT. ARREARS FROM 1-1-2007 WERE DENIED TO SERVING STAFF ALSO BECAUSE OF THE AGREEMENT FOR PROSPECTIVE EFFECT.
AS A RESULT OF THE ABOVE, PENSIONERS ALSO LOST THE ARREARS FROM 1-1-2007 NOW.
TODAY, EVERYBODY IS TALKING ABOUT BSNL PENSIONERS. THERE ARE MANY A XAVIOURS. GREAT & SUPER!
NOBODY CAN IGNORE BSNL PENSIONERS NOW. 
LET US NOT FORGET THE PAST, THE PERIOD BEFORE 20-8-2009. ============================== P S Ramankutty

Monday, 15 August 2016

AIBSNLPWA தஞ்சை 13-ம் ஆண்டு தொடக்க விழா-மாவட்ட மாநாடு 
13-8-2016 

ரயில் திருமண மண்டபம் ,தஞ்சை
BIRTHDAY CELEBRATION OF TANJORE COMRADES


The13th Annual District conference of BSNL PENSIONERS WELFARE ASSOCIATION Thanjavur Started by0930hrs of today the13th august 2016 at the venue Railway Kalyanamandapam Thanjavur.

National flag and association flag hoisted by senior coms.Ok,and MG respectively.
Prayer song sung by com.saratha santhanagopalan followed by welcome address by com.v.dhakshinamurthy,comv.swaminathan delivered the keynote and com 

A.K.Dhanabalan div.president conducted the conference.Represented by com k.Muthialu .circle. President and com.K.Raveendran circle vice president greeted the conference . 
Com Muthialu covered the 78.2 and latest pension details and the victory history of 60,40 removal elaborately and com.k.r circle vice president generally about our formation of our association and the strength of our association.


Com veerasamyfrom Madurai,com ramakrishnan from kumbakonam,com T.Selvaraj from trichyand com Chandra mohane from Cudalore greeted the conference.com.s.prince and com T.Panneer of Tnj NFTEdist leaders also participated and greeted the conference.


Representatives from Railway,GenSecy com Govindaswamy senior citizen forum Tj also greeted the conference.

Sri C V .Vinodh.  GM BSNL Thanjavur our special invitee greeted and supported us in solving our problems .

DGms admin and finance of tj ssa also greeted and assured us to release the 78.4 arrears as early.

Dr.T.Allfred Samson Dean  retd.Tirunelveli our special invitee spoke about our senior citizen health problems and solutions. 

Com Vallam Tajpal spoke about the subject Muthumaiyum shuganthane.The session ended with midday lunch.

Afternoon session started with honouring senior crossed more than 70,75,80years comrades.Annual report and financial reports read and passed. 

Com.Akd,ComVs and com k.seenu elected as dist. President,Gen.Secy and Dist.Tresurer respectively. The conference come to an end successfully.Sunday, 14 August 2016

HAPPY  70 th  INDEPENDENT DAY


LET US PAVE THE WAY FOR  OUR YOUTH


LET US REMEMBER  OUR  FREEDOM  FIGHTERS
LET US UNITE OUR PEOPLE TO ACHIEVE OUR COMMON GOALS
AND SOCIAL JUSTICE  FOR OUR PEOPLE.

தமிழ் மாநிலச்சங்கம் 5 வது மாநில மாநாடு அழைப்பிதழ்

தங்குமிடம்                            

கமலம் துரைசாமி கல்யாண மஹால் 
சத்திய மூர்த்தி ரோடு ராம்நகர் கோவை 
( காந்திபுரம் மத்திய பேருந்து நிலையம்  அருகில் )                                                           
குறிப்பு:  காந்திபுரம் , கோவை ரயில் நிலையம் மற்றும் ஏனைய இடங்களிலிருந்து மாநாடு நடைபெறும் இடம் வந்து சேர வசதியாக , இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் உதவிகரமாக இருக்கும்

மாநாடு நடைபெறும் இடம் 
  ஸ்ரீ அய்யப்பன் பூஜை சங்கம் ,மகர ஜோதி   ஹால், சத்திய மூர்த்தி ரோடு ராம்நகர்          
Saturday, 13 August 2016

Our M.Govindarajan returned to home after Hospitalisation

DEAR COMRADES AFTER HOSPITAL TREATMENT I RETURNED TO HOME SAFELY .MY HEARTFELT THANKS TO ALL THE LEADERS RIGHT FROM OUR PRESIDENT COM.PSR TO ALL THE CHQ OFFICE BEARERS, CIRCLE OFFICE BEARERS, BRANCH OFFICE BEARERS AND ALL THE COMRADES FOR THEIR AFFECTIONATE WISHES AND PRAY FOR THE SPEEDY RECOVERY OF MY PROBLEM 
            MANY OF THE COMRADES ARE SENDING MESSAGES, WISHING AND PRAYING FOR SPEEDY RECOVERY OF MY HEALTH.
           WITH THE BLESSINGS OF LOT OF MY WELL WISHERS AND FRIENDS NOTHING WILL HAPPEN TO ME , I AM ALL RIGHT NOW.
           ONCE AGAIN I CONVEY MY SINCERE AND HEARTFELT THANKS TO ALL OUR AFFECTIONATE BROTHERLY COMRADES.
        -------EVER YOUR (MGR) M.GOVINDATAJAN ---

VERIFICATION: WE ARE IMPARTIAL
CHQ NEWS
12/08
Campaign is started by the Executives organizations for the first membership verification to be conducted in last week of September 2016. It is the time of competition demanding the highest, anything under sun in pay revision etc. It is quite usual. Our Association is totally aloof from it. We are not part of any organization. We are not an appendage of any one. We maintain equal distance from all. We represent all retirees, irrespective of their earlier affiliation or affinity while service.
ONLY FOR SIX MONTHS....
12/08
PENSIONER CAN CONTINUE IN SERVICE UNIONS ONLY FOR SIX MONTHS AFTER RETIREMENT
The first membership verification to identify and recognize majority union of BSNL Executives will be conducted in last week of September 2016. Ten organizations are in the list of applicants at present.
BSNL Management has issued an order stating that a retired employee can continue as office-bearer of any service union for maximum period of six months from his retirement. If the rule is violated, the particular union will be disqualified from participating in the membership verification.
Campaign is started by the Executives organization. Our Association is totally aloof from it. We are not part of any organization. We are not an appendage of any one. We maintain equal distance from all. We represent all retirees, irrespective of their earlier affiliation or affinity while service.

FREE UNLIMITED CALLS FROM LANDLINES TO ANY NETWORK

11/08
BSNL has announced an attractive scheme to its landline users.
From 15th August 2016 onwards free unlimited calls are allowed on all Sundays from BSNL Landlines.

BENEFIT OF 78.2 IN HRA FROM OCTOBER 2016

11/08
BSNL has issued order granting benefit of 78.2% merger in HRA to serving BSNL staff only from 1-10-2016.
Increased pay with 78.2% IDA was given only from 10-6-2013. Now, HRA on the increased Pay is given only from 1-10-2016. 

UNDERSTAND THE ISSUE FIRST 

11/08
Some people wrote to Secretary, Telecom in 2015 that future pension revision in BSNL should be through seventh CPC. Thereafter, they changed their stand. They demanded PRC. Government did not accept their demand. Government did not change the Terms of Reference of third PRC. Pension Revision is not in the terms of reference. Still, these people went and submitted their memorandum to PRC on 8-8-2016 . Very next day, on 9-8-2016, they wrote another letter to Secretary, Telecom asking for benefits through CPC. We do not question anybody's wisdom. The Telecom Commission may be perplexed to see these over-turns. 
Understand the realities:
There is no Defined Benefit Scheme in CPSEs and it is only Defined Contributory Scheme.
In CPSEs pension is constant and there is no pension revision.
There is a DPE guideline that the "superannuation benefits should not exceed 30% of Pay + DA". That is why PRCs are recommending the same.
Department of Public Enterprises conducted a workshop at Hyderabad on 19/11/2012 and the topic was "Pension Schemes in CPSEs". Nearly 15 CPSEs participated in that workshop and gave presentations.
Certain aspects from those presentations are:
Oil India was nationalised on 14/10/1981. Before that, there was a statutory guarantee for payment of pension. As on 31/3/2012, 1095 employees under this category are getting pension @ 40% of last 10 months average as pension. Those who were recruited after 14/10/1981 are covered under Defined Contributory System of pension.
Gas Authority of India (GAIL) employees contribute a fixed amount of Rs.29,172/- per year and it would increase by 5% each year. But the Management contributes only Rs.100/- per year. After 32 years of service, 50% of Last Pay Drawn (LPD) is given as pension. Minimum qualifying service required is 15 years and minimum pension is 20%.
In Indian Oil Corporation (IOC) Defined Benefit Scheme was introduced in November 1987 managed through Trust. As per DPE guidelines it was converted into Defined Contributory Scheme from 1/1/2007. Under Defined Benefit Scheme there were 13843 beneficiaries and under Defined Contributory Scheme there were 5595 beneficiaries as on 31/3/2012.
[ Nobody in the above CPSEs get pension from government. We are the only PSU retirees receiving pension from government.]
Superannuation benefit of 30% of Pay + DA is apportioned as follows in the following CPSEs:-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF ............ . . . . . Gratuity . . . . . . Pension. . . . . . . . Medical Benefits
Neyveli Lignite Corporation ......12% . . . . . . . . . . . . . 4.16% . . . . . . . . . .10% . . . . . . . . . . . .3.84%
Bharat Heavy Electricals Ltd ... 12% . . . . . . . . . . . ... 4.81% . . . . . . . . . . 8.69% . . . . . . ... . .4.5%
Coal India . . . . . . . . . . . . . . . . 12% . . . . . . . . . . . . ....4.16% . . . .... . . . . . 9.84% . . . . . . . . . 4%
Without knowing the details, leaders of some Unions/Associations and the management of DoT talk about referring to PRC.

BSNL MRS: WEB BASED PROGRAMME

11/08
BSNL Corporate Office has asked Circles to launch a web based programme to monitor the status of medical claims pending. It is a good suggestion. The only doubt is whether anyone in BSNL will take the instruction seriously and do it. bsnlmrs-web-based-programme.pdf

MEDICAL CLAIMS BY BSNL RETIREES

11/08
BSNL Corporate Office has issued an order yesterday, 10-8-2016, asking field units to settle the medical claims of retirees without delay. The Order is attached here. Please click on the link in red colour.bsnlmrs-quick-payment-to-pensioners.pdf
PARITY IN PENSION FOR OLD CENTRAL PENSIONERS
07/08
The Seventh CPC had suggested two options for revising the pension of old pensioners to bring parity with new pensioners. While issuing the orders, the DoP&PW implemented only Option No 2.Option No 1 is also accepted subject to feasibility.To study the option No 1 in detail and suggest if it can be implemented a committee is appointed, comprising Secretary (Pension) as Chairman and Member (Staff). Railway Board, Member (Staff), Department of Posts, Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Home Affairs and Controller General of Accounts as Members.
ONE CASE STUDY
An old case was brought to me recently.One gentleman while working as RSA in Telephones took invalid pension in 1982 with 18 years of qualifying service. He had earned ten increments in his scale then. He was drawing pro-rata pension of Rs 3862 from 1-1-2006. Since he is entitled to get full pension under the recent orders I prepared the calculations and his pension is re-fixed at Rs 6750, being the minimum of the corresponding pays scale of RSA (The cadre does not exist now). He got arrears of Rs 5,98, 976 also. After revision under Option No 2 suggested by 7th CPC he will get basic pension of Rs 17348.
If the first option is accepted and implemented, the above gentleman may get basic pension of Rs 26000.
All cases need not be advantageous like this. Those who retired at a higher level of his/her grade (after earning ten increments or more) will get good benefit under Option No1. Of course, the service book of many may not be available.That is shown as the main reason to state that it is not feasible.
Note: All old pensioners should keep ready whatever papers they have. Do not lose any paper connected with Service or pension. Some pensioners come to know the benefits, without any paper, not even the PPO. Some people come with BankPass books without updating the entries for the last 3-4 years also.

...P S Ramankutty